Popularność leasingu dedykowanego przedsiębiorcom wynika przede wszystkim z możliwości dokonywania odliczeń podatkowych – także podatku VAT. Poznaj najważniejsze informacje na ten temat, aby wybrać formę finansowania pojazdu firmowego dopasowanego do twoich potrzeb.

Chociaż przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych rodzajów leasingu, najczęściej wybierany jest leasing operacyjny. Wynika to m.in. z naliczania podatku VAT do każdej raty, nie jednorazowo w momencie przekazania w użytkowanie pojazdu – w przypadku leasingu finansowego. Dlaczego? W tym przypadku leasing operacyjny traktowany jest jako usługa.

Odliczanie podatku VAT – najważniejsze zasady

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odliczeń podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z korzystaniem z pojazdu. W zależności od tego, do jakich celów wykorzystywany jest samochód, odliczenia mogą wynosić:

  • 100% – w przypadku, gdy auto wykorzystywane jest wyłącznie do celów firmowych,
  • 50% – w przypadku, gdy samochód wykorzystywany jest w trybie mieszanym (do celów firmowych i prywatnych).

Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje pojazd wyłącznie do celów służbowych i chce odliczyć 100% podatku VAT, musi:

  • zgłosić pojazd do urzędu skarbowego jako samochód firmowy – należy tego dokonać na formularzu VAT-36,
  • prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT,
  • stworzyć regulamin dotyczący sposobu wykorzystywania pojazdu służbowego.

W przypadku dokonywania odliczeń w wysokości 50% nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego ani prowadzenia szczegółowej ewidencji. Nie ma też znaczenia, jak często auto będzie wykorzystywane w celach firmowych, a jak często – w celach prywatnych.

Od czego można odliczyć podatek VAT w leasingu?

Jeśli chodzi o koszt leasingu, będzie on zdecydowanie niższy z uwagi na możliwość dokonywania odliczeń VAT. Podatek ten można odliczyć od:

  • czynszu inicjalnego – opłaty ponoszonej na wstępie, która pozwala na uruchomienie leasingu operacyjnego,
  • miesięcznych rat – nie istnieje żaden maksymalny limit, powyżej którego nie będzie można dokonywać odliczeń.

Jak wybrać leasing samochodu, aby był korzystny?

Chcesz, aby koszt leasingu nie był nadmiernym obciążeniem firmowego budżetu? Nie decyduj się na przypadkową ofertę, lecz porównaj propozycje kilku leasingodawców. Weź przy tym pod uwagę takie elementy jak na przykład:

  • wysokość opłaty wstępnej,
  • wysokość miesięcznych rat,
  • okres finansowania.

Jeśli zależy ci na niskiej opłacie wstępnej, niskiej miesięcznej racie oraz krótkim okresie finansowania, możesz zainteresować się leasingiem niższych rat KINTO ONE dostępnym w Toyota Leasing. Bazuje on na spłacie utraty rynkowej pojazdu, dlatego raty mogą być dużo niższe niż przy tradycyjnym finansowaniu. W tym przypadku istnieje możliwość zakończenia umowy w jednym z trzech wariantów, m.in. zwrot pojazdu do dealera i odbiór nowego auta bez angażowania środków własnych.

Finalny koszt leasingu operacyjnego może być niższy z uwagi na możliwość dokonywania odliczeń w zakresie podatku VAT. Odliczenia będą tym większe, jeśli pojazd będziesz wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.