AGH w Krakowie to nie tylko wiodąca uczelnia techniczna, ale także miejsce, gdzie nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierają codzienne życie akademickie. System USOS AGH czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów, jest tego doskonałym przykładem. Jak działa i jak dzięki niemu studiuje się na uczelni?

Uniwersytecki System Obsługi Studiów – AGH na Współczesnym Rynku Edukacyjnym

AGH to uczelnia, która z powodzeniem łączy tradycję z innowacyjnością. Jednym z elementów, który znacząco wpływa na komfort i efektywność zarówno studentów, jak i kadry dydaktycznej, jest system USOS AGH. Platforma działa jako kluczowe narzędzie w administracji akademickiej, umożliwiając zarządzanie procesem dydaktycznym oraz komunikację między uczelnią a studentami.

Student AGH na uczelni siedzący nad książkami

Jak działają usługi USOSweb AGH?

System USOS AGH jest internetową platformą, która umożliwia dostęp do szeregu usług edukacyjnych, ułatwiając zarządzanie życiem akademickim. Oto rozszerzony opis oferowanych możliwości.

Zarządzanie planem zajęć

 • Personalizacja planu zajęć z uwzględnieniem preferencji czasowych.
 • Integracja z kalendarzami cyfrowymi, umożliwiająca powiadomienia o nadchodzących zajęciach.
 • Możliwość śledzenia zmian w harmonogramie w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle pomocne. Plan przecież może zmieniać się często,a  zajęcia są często odwoływane bądź przekładane.

Rejestracja na przedmioty

 • Intuicyjne zapisywanie się na kursy i laboratoria przez system.
 • Przegląd oferty edukacyjnej z opisami przedmiotów i wymaganiami.
 • System rekomendacji przedmiotów oparty na historii edukacyjnej studenta.

Dostęp do materiałów dydaktycznych

 • Bezpośredni dostęp do skryptów, prezentacji i innych zasobów edukacyjnych udostępnionych przez wykładowców.
 • Możliwość wymiany plików i informacji między studentami a nauczycielami akademickimi.

Wyniki egzaminów i zaliczeń

 • USOS AGH oferuje szybki przegląd ocen i komentarzy od prowadzących.
 • Możliwość monitorowania średniej ocen oraz postępów w nabywaniu kompetencji.
 • Archiwizacja historii wyników dla łatwego dostępu i analizy postępów.

Sesja egzaminacyjna

 • Elektroniczne zapisy na egzaminy i konsultacje.
 • Śledzenie terminów i sal egzaminacyjnych.
 • Dostęp do wyników egzaminów zaraz po ich zatwierdzeniu przez wykładowcę.

System USOS AGH jest nieocenionym narzędziem szczególnie podczas sesji egzaminacyjnych, kiedy to studenci mogą śledzić aktualne wyniki swoich egzaminów i zaliczeń, co pozwala im na lepsze planowanie i zarządzanie czasem studiów.

Studentka AGH korzystająca z aplikacji mobilnej USOS AGH

Jak studiuje się na AGH?

Studia na AGH to wyjątkowe połączenie praktycznego podejścia do nauki z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Studenci mają dostęp do zaawansowanych laboratoriów, gdzie mogą eksperymentować i rozwijać swoje umiejętności praktyczne. Uczelnia oferuje bogaty wybór kierunków, co pozwala na dopasowanie edukacji do indywidualnych pasji i planów zawodowych. Dzięki aktywnym kołom naukowym i licznych projektach badawczych, AGH stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia już podczas studiów.

Warto wiedzieć – ciekawostki o AGH

 • AGH to skrót od Akademii Górniczo-Hutniczej, założonej w 1919 roku.
 • Uczelnia jest liderem w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce.
 • Posiada jedno z największych kampusów akademickich w Europie.
 • AGH słynie z rekordowej liczby patentów wśród polskich uczelni.
 • Ma własną orkiestrę dętą i zespół pieśni i tańca, promujące kulturę, c w dzisiejszych czasach nie jest już zbyt często spotykane.
 • Dysponuje stacją badawczą na Spitsbergenie w ramach międzynarodowej współpracy naukowej.
 • Prowadzi projekt budowy pierwszego polskiego satelity studenckiego.